Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2012

PanFeanor
8287 afda
Człowiek Cietrzew - cietrezw powstaje (w koprodukcji z CS'em)

March 21 2012

PanFeanor
8083 bb66
Potwory - Dobrobyt
Reposted byszo szo
PanFeanor
5981 73e2 500
Opowieści z Głodomorza 1

March 18 2012

PanFeanor
0561 82e4
Potwory - Żydy, czyli semityzm Polski

February 09 2012

PanFeanor
4455 22d2
Dohtor Mause na gościnnych występach :)

February 03 2012

PanFeanor
7846 a7cc 500

Potwory - Madzia. Kiedy rzeczywistość bije komiks...

January 12 2012

PanFeanor
6108 c701 500
Kuzyn Głuszec
Reposted bynukot nukot

January 11 2012

PanFeanor
7301 13c9 500
Potwory- 1 sza komunja święta

January 06 2012

PanFeanor

Potwory - Król zLew

PanFeanor
9365 f905
Reposted bymorfeusztru-skawkamartaokrasadarecki

January 04 2012

PanFeanor
2374 1613
Człowiek Cietrzew 4 + gościnnie Puchałke i Prosiałke ;]
Reposted byskrz skrz

April 25 2011

PanFeanor
6617 0823
Człowiek - Cietrzew - problem elektroniczny
Reposted byaku aku

April 13 2011

PanFeanor
4008 f850
Człowiek-Cietrzew - Koszyk Kaczyńskiego

April 10 2011

PanFeanor
4921 f8b0
Ludzie Koty z planety ludzi kotów - TAMPOLEW
Reposted bywasziacideffects

April 05 2011

PanFeanor
5626 e1e3 500
Potwory II - spragniony Darek
Reposted byaleksandrrra aleksandrrra
PanFeanor
Początki są trudne :) narazie dwa piloty głównych serii "Potwory" i "Człowiek-Cietrzew". Za jakiś czas pojawią się "Ludzie-Koty z planety ludzi-kotów". A epizody dodawane bedą z regularnością okresu ryjówki czy jak będę miał czas :)

April 04 2011

PanFeanor
1849 152d 500
Potwory I - Lemonjada
Reposted bygiebjaen-ni-rinRevvKretpapajoberkhazels
PanFeanor
1902 e550
Człowiek-Cietrzew - bułeczki
Reposted byhazelsdotmariuszmnqmareknelskialeksandrrrasobolhawkeyesgaweckaSewerxiuminwojzaxacideffectsmcjoannapommyjaen-ni-rinczlapkabloodrainbow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl